LOGIN
00001.png 00002.png 00003.jpg 00004.png 00005.png 00006.jpg 00010.jpg 00011.jpg 00012.jpg 00013.jpg 00018.jpg 00019.png 00020.png 00021.png 00022.png 00024.png 00028.png
JONGSTE JEUGD
JEUGD
SENIOREN
Favoriete team(s)
declub_vertrouwenspersoon 

Vertrouwenscontactpersoon

 

Waarom

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wijst uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Hierbij geldt dat er snel over praten ervoor kan zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, het niet verergert en herhaling voorkomen kan worden. 

 

Dat is dan ook één van de redenen waarom we binnen MHC De Warande twee vertrouwenscontactpersonen hebben aangesteld, Evelien Kerklaan en Ima van de Westeringh. Zij vormen een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

 

Taken

·        Signaleren

·        Centrale opvang/aanspreekpunt

·        Doorverwijzen indien gewenst/nodig

·        Adviseren en stimuleren van preventieve maatregelen

 

Bij de uitvoering van de taken wordt het protocol van de KNHB gevolgd (Protocol sociaal veilige sportomgeving). De vertrouwenscontactpersoon zal je niet zelf persoonlijk begeleiden en niet inhoudelijk de meldingen behandelen. Wel zal ze je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning. 

 

Voor wie

Voor spelers, trainers, coaches, ouders, begeleiders, overige vrijwilligers en bestuur. Met de vertrouwenscontactpersoon kun je praten over zaken zoals:

·        Grensoverschrijdend gedrag: wanneer je de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach als onprettig ervaart.

·        Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft.

·        Pesten en gepest worden.

·        Als je voelt dat je er door je huidskleur, handicap, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.

·        Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach wel verstandig of toelaatbaar is.

·        Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

·        Je jezelf in algemene zin niet veilig voelt.

·        Seksuele intimidatie (vermoedens of concrete incidenten)

 

Vertrouwelijkheid

Jij kunt zelf kiezen om met één van de vertrouwenscontactpersonen of met beiden te praten. Van deze vertrouwelijke gesprekken wordt niemand inhoudelijk op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven of van op de hoogte bent. Ze dienen echter wel elke melding geanonimiseerd aan het bestuur te rapporteren. In gevallen waarbij de acute veiligheid van de vraagsteller(s) of anderen gevaar loopt of er sprake is van een strafbaar feit, zal de vertrouwenscontactpersoon haar vertrouwelijkheid moeten doorbreken. Het liefst met toestemming van de vraagsteller, maar in ieder geval met medeweten.


Meldingen

Voor ieder lid en vrijwilliger geldt een meldingsplicht bij ieder redelijk vermoeden van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag tegenover een ander lid of vrijwilliger. Een melding kan gedaan worden bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersonen.

De vertrouwenscontactpersoon brengt altijd het bestuur op de hoogte van een melding omdat het bestuur verantwoordelijk is voor een veilige sportvereniging. Dit gebeurt geanonimiseerd. Het bestuur beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden gehandeld. Als dit handelen vereist dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, zal de melder hierover uitleg krijgen van de vertrouwenscontactpersoon.

 

Meldingen van seksuele intimidatie zijn we verplicht te melden bij de vertrouwenscontactpersoon van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond en bij het Centrum Veilige Sport Nederland. 

 

Contact

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn Evelien Kerklaan en Ima van de Westeringh. Zij zijn te bereiken op het volgende mailadres: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hoofdsponsor
Sponsors


Sponsorkliks

Agenda
Twitter
Download de App
Android app on Google Play